Strategier

KÖID är en feministisk, medlemsbaserad solidaritetsorganisation som arbetar med utvecklingssamarbete runt om i världen för att hjälpa flyktingar med fokus på siffror och lagens politik.


Vi stöder också kampen för genomförandet av internationella fördrag som länder har undertecknat. Vår vision är En Rättvis Värld. Vi arbetar i solidaritet med människor i kampen att bekämpa fattigdom och andra orättvisor. Vi arbetar med att förändra de villkor som skapar ojämlikhet i det globala ekonomiska systemet. KÖID partnerorganisationer spelar en central roll i detta arbete.
Det högsta beslutande organet för KÖID är organisationens årsmöte. Medlemmar och lokalgrupper i hela landet organiserar aktiviteter som omfattar olika typer av engagemang, såsom mobilisering, öka medvetandenivån, insamling, delta i våra kampanjer, information och utbildning, kulturevenemang, diskussionsforum, manifestationer, demonstrationer och andra solidariska aktiviteter. Våra lokalgrupper är väletablerade i sina lokalsamhällen, och många grupper och enskilda medlemmar har ett långt och starkt engagemang i organisationen.
KÖID strategiska plan 2023–2027 antogs av styrelsen i juni 2022. Den grundar sig på KÖID kärnvärden som antogs vid årsmötet 2021: solidaritet med flyktingar, oavsett kön och var de än bor , jämlikhet, feminism och respekt. Denna strategiska plan omfattar alla delar av vår organisation (medlemsorganisationen och kontoren i Stockholm ) samt våra verksamheter (utvecklingssamarbete, kommunikation, insamling och opinionsarbete)

Facebook Comments Box

Lämna ett svar