Stadgar & Policyer

Här hittar du KÖID stadgar, policyer och guidelines. Klicka på länkarna för att läsa eller ladda ned ett av dokumenten. För mer information mejla till info@oido7.org

KÖID
STADGAR FÖR 2017
KÖID värdegrundposition paper Code of Conduct

Policyer

Policy för finansiering, insamling, inköp och upphandlingHållbarhetspolicyPersonalpolicy
Child Protection PolicyCapital Investments and Liquidity PolicyAnti-Corruption Policy
Policy för mångfald och jämställdhetKommunikationspolicyIntegritetspolicy GDPR

Guidelines

Guidelines for Purchases and ProcurementRisk Management GuidelinesOwn Equity Guidelines
Salary GuidelineFundraising GuidelinesWhistle Blowing Guidelines
Facebook Comments Box

Lämna ett svar