"Öppna internationella dialogen"

Stadgar & Policyer

Här hittar du KÖID stadgar, policyer och guidelines. Klicka på länkarna för att läsa eller ladda ned ett av dokumenten. För mer information mejla till info@oido7.org

KÖID
STADGAR FÖR 2017
KÖID värdegrundposition paper Code of Conduct

Policyer

Policy för finansiering, insamling, inköp och upphandlingHållbarhetspolicyPersonalpolicy
Child Protection PolicyCapital Investments and Liquidity PolicyAnti-Corruption Policy
Policy för mångfald och jämställdhetKommunikationspolicyIntegritetspolicy GDPR

Guidelines

Guidelines for Purchases and ProcurementRisk Management GuidelinesOwn Equity Guidelines
Salary GuidelineFundraising GuidelinesWhistle Blowing Guidelines

Lämna ett svar

Kommitten Öppen Internationell Dialog (Köid).Политика конфиденциальностиCharity Care | Developed By Rara Theme. Powered by WordPress.