Solidaritetspriset

Låt oss lära av varandra!

Det handlar om rättvisa – rättvis fördelning av resurser och makt och rätt till utveckling för alla. Av denna anledning handlar olidaritet om att gemensamt ta ansvar att arbeta för en rättvis värld .

Så – köid bygger sina rötter inom den svenska solidaritetsrörelsen. Att jobba utifrån ett solidaritetsperspektiv innebär för oss att vi ser världen som en helhet där allting hänger ihop och där alla gemensamt måste ta ansvar för den utveckling vi vill se. Skeenden och politiska beslut i Sverige och Europa påverkar utvecklingen i i världens länder. Likväl som vi arbetar med utvecklingssamarbete i i världens länder bedriver vi också informations- och påverkansarbete i Sverige och EU..

Facebook Comments Box

Lämna ett svar