https://paypal.me/Koid182?locale.x=en_US

Миграция и культура

Publikationer

Här har vi samlat våra publikationer. så finns även ett urval av de rapporter och artiklar vi skrivit om Stater och olika kulturer resurser och...

STADGAR FÖR

Kommitten ”Öppen internationell dialog” “KÖID” FN- föreningen 2018 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER   1 § OM KOMMITTEN ”ÖPPEN INTERNATIONELL DIALOG”   1.1.  organisationens namn är  Kommitten ”Öppen...

Комитет «Открытый международный диалог»

Устав-converted УСТАВ Комитет «Открытый международный диалог» Протоколом № 1 Номер организации: 802513-1866 Международный благотворительный общественный организации   Комитет «Открытый международный диалог» ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   от «07» июнь ...

Наши проекты

Lokala utvecklingsprogram i Mellanöstern

Lokala utvecklingsprogram "Mat, mark och fröer" i Mellanöstern Målet för jordbruksinvesteringar!. De senaste åren har torka och brist på vatten i Mellanöstern. Samordning med företag...

Feminism

vi som arbetar i Kommittén"Öppna internationella dialogen" utför ska genomsyras av behovet att utmana och förändra maktrelationer så att kvinnor kan åtnjuta sina rättigheter och...

Solidaritet

Kommittén"Öppna internationella dialogen" har sina rötter inom den svenska solidaritetsrörelsen, vilket fortfarande genomsyrar och påverkar vårt arbete på alla plan. Att jobba utifrån ett solidaritetsperspektiv...

Regionalt fokus

Då det visat sig att problematiken kring våra tematiska frågor tar sig liknande uttryck i alla våra verksamhetsländer har vi valt att arbeta regionalt i...

Så arbetar vi

Kommittén"Öppna internationella dialogen" är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld. Hittills vårt arbete Vi bedriver inget eget...

ГАЗЕТА

Главные новости

на юбилей окончания Первой мировой войны.

Памятные мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны