frågor

Фильм о поисках убежища в Швеции

Здесь есть фильмы о людях ,которые искали убежище в Швеции.
Вы можете увидеть двенадцать фильмов которые рассказывают о
разных этапах процесса предоставления убежища.

Собеседование по вопросам предоставления убежища

Получение материальной помощи

Решение

Uppförandekod och visselblåsartjänst

Kommittén”Öppna internationella dialogen” strävar efter att upprätthålla hög transparens och etik. I vår organisation värnar vi om säkerhet och respekt för alla människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Den är viktig för att värna god styrning och bevara rättighetsbärarnas och allmänhetens förtroende för oss.

I första hand uppmanar vi dig att vända dig till en chef. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi en möjlighet att anonymt rapportera din farhåga.