Месяц: Январь 2019

Människohandel

–   Information till dig som är god man för ensamkommande barn

Till dig som är god man

Många gånger anmäls inte brottet människohandel även om det idag är världens tredje största brottsliga verksamhet. Anledningen till att inte fler anmälningar görs beror ofta på okunskap. Många vet inte vad människohandel är, hur man upptäcker det och hur man går tillväga om man misstänker att någon är utsatt.

Många gånger är det barn som utsätts för människohandel. Kunskap är därför det första steget för att minska barnens utsatthet. Migrationsverket har samlat information om människohandel med barn i fokus, riktad till dig som är god man för ensamkommande barn utan vårdnadshavare. För att du i framtiden ska kunna se tecken och anmäla misstanke om barnet är utsatt.

Vad är människohandel?

Människohandel är ett allvarligt brott som förekommer i stora delar av världen. Mellan 20-30 miljoner människor beräknas vara utsatta för människohandel. Av dessa beräknar FN att 1,2 miljoner är barn, det vill säga personer under 18 år.

Den som utsätts för människohandel kan tvingas tigga, stjäla, langa, bli bortgift, sälja sexuella tjänster, utnyttjas i hushållsarbete, eller till att begå andra brott. Många gånger handlar det om att den utsatta har svårt att säga nej eller tvingas utföra olika handlingar genom tvång, vilseledande eller hot.

Att den utsatta har svårt att säga nej kan bero på många olika saker. Det kan till exempel vara för att personen  har problem med språket  saknar kunskaper om samhället  har svårt att lita på myndigheter  kommer från en fattig- eller kriminellbakgrund.

Människohandeln är idag ett globalt problem. Bakomliggande orsaker till det är bland annat efterfrågan på billig arbetskraft, vinstintresse och fattigdom. Det är ett av de mest lönsamma brotten i världen, ofta sammankopplat med annan brottslig verksamhet. Det beräknas idag omsätta mer än 110 billioner euro om året och enligt EUROPOL, Europas gemensamma polis, är det många asylsökande som blir utsatta.

Vad säger lagen?


Vad säger lagen?

Enligt svensk lag är handel med människor ett mycket allvarligt brott som kan ge mellan två och tio års fängelse till den som organiserar handeln. Däremot blir den som själv är utsatt för människohandel inte straffad.

När det gäller personer under 18 år är lagen densamma. Lagen anser även att ett barn inte behöver hotas eller tvingas till en handling mot sin vilja för att det ska vara ett brott, eftersom en vuxen har ett psykiskt överläge mot barn och det är svårt för ett barn att ifrågasätta vad en vuxen säger. Det räcker med att en vuxen utsätter barnet i syfte att utnyttja det för att dömas för människohandel.

Brottsbalken kapitel 4, § 1a: Den som, i annat fall än som avses i 1 § genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte, döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år.

Защита и убежище в Швеции

В данном разделе собрана информация для лиц, ходатайствовавших о соискании убежища в Швеции. Вы сможете почитать о том, что происходит после подачи вашего ходатайства о соискании убежища, а также после получения вами определенного решения. Здесь же вы сможете узнать о ваших правах в рамках статуса соискателя убежища. Это касается работы, жилья, медицинских услуг и лечения, а также материальной помощи.

О ходатайстве о предоставлении убежища

 • Правила предоставления убежища
 • Как подать заявку о предоставлении убежища
 • Дети, просящие убежища
 • Если у вас уже есть или вы ожидаете ребенка от лица, проживающего в Швеции
 • Расскажите о том, кто вы
 • Вы не имеете права выбрать страну, которая будет рассматривать ваше ходатайство о предоставлении убежища

Во время вашего ожидания

 • Жилье
 • Карта LMA для просителей убежища
 • Медицинские услуги и лечение для соискателей убежища
 • Финансовая поддержка для соискателей статуса беженца
  Работа
 • Образование
 • Учиться шведскому языку

После вынесения решения по вашему делу о соискании убежища

Продлить разрешение

Обычные вопросы и ответы

Фильм о поисках убежища в Швеции

Здесь есть фильмы о людях ,которые искали убежище в Швеции.
Вы можете увидеть двенадцать фильмов которые рассказывают о
разных этапах процесса предоставления убежища.

Собеседование по вопросам предоставления убежища

Получение материальной помощи

Решение